บริษัท ซีมอนคอร์ปอเรชั่นได้ก่อตั้งกิจการมาตั้งแต่ปี 1948 ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเป็นที่ยอมรับในวงการอุปกรณ์เซฟตี้ เป็นผู้ผลิตรองเท้านิรภัยและถุงมือหนังที่ใช้ในการทำงานตามมาตรฐาน และความเหมาะสมของลูกค้าบริษัทฯ มีสำนักงานขายมากกว่า 20 แห่งและผู้แทนจำหน่ายจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นซึ่งครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ และในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก

บริษัทฯ ได้สนใจรับข่าวสารใหม่ๆ จากทั่วโลกอยู่เสมอ จากกรรมวิธีการผลิตที่สืบทอดและสะสมมายาวนานสอดคล้องกับเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทใส่ใจสิ่งแวดล้อมเสมอมา
ทางบริษัทฯ จะได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอเพื่อผลิตสินค้าออกสู่ตลาดบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง ที่ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถให้ความปลอดภัยกับลูกค้าได้มากที่สุดและต่อไป บริษัทจะมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกค้าทุกท่าน

 

ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตรองเท้านิรภัยเพื่อจำหน่ายในประเทศ ทั้งยังส่งออกเพื่อจำหน่ายในประเทศข้างเคียงที่อยู่ในแถบเอเชียอีกด้วย

บริษัท ยันไทซีมอน ตั้งอยู่ในประเทศจีน เป็นบริษัทซึ่งดำเนินกิจการโดยบริษัทซีมอน 100% ทางซีมอนได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงได้มีการเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก

Yantai Simon Safety Shoes Manufacturing Industries Co., Ltd.
Simon Corporation
Head Office in Japan
Yantai Simon Safety Shoes
Manufacturing Industries Co.,Ltd.